Prefabrik Acil Yerleşim Evleri

  • 12/13/2014

Her türlü doğal afet durumlarında insanların barınma ihtiyacı sonucu gerekli olan tüm yaşam evleri, yaşam konteyner ve kampları kurulumu ve imalatı yapılmaktadır.